Nâng Hạng Giấy Phép Lái Xe Ô Tô

                                                                                                

NÂNG HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE Ô TÔ

 

HẠNG B1 LÊN B2 :

 GPLX hạng B2 được phép điều khiển các loại xe quy định tại GPLX hạng B1 và các loại xe quy định tại GPLX hạng B2  được phép kinh doanh. Thời gian đào tạo 1,5 tháng.

 Điều kiện : Công dân đủ 21 tuổi trở lên đang có bằng lái B1, đã đủ thời hạn 3 năm trở lên, có sức khỏe tốt. GPLX còn thời hạn sử dụng.

Kinh phí : 1,260,000đ

HẠNG B2 LÊN C :

GPLX hạng C được điều khiển các loại xe quy định tại GPLX hạng B1,B2 và GPLX hạng C được điều khiển xe tải từ 3,5 tấn trở lên. Thời gian đào tạo 1,5 tháng.

Điều kiện : Công dân đủ 21 tuổi trở lên đang có bằng lái B1, đã đủ thời hạn 3 năm trở lên, có sức khỏe tốt. GPLX còn thời hạn sử dụng.

Kinh phí : 3,500,000đ

HẠNG B2 LÊN D :

GPLX hạng D được điều khiển các loại xe quy định tại gplx hạng B1,B2,C,D được điều khiển xe khách từ 10 – 30 chỗ ngồi. Thời gian đào tạo 2,5 tháng.

Điều kiện : Công dân đủ 24 tuổi trở lên, đang có gplx hạng B2 đã đủ thời hạn 5 năm trở lên, có sức khỏe tốt, có bằng tốt nghiệp cấp 2 hoặc cấp 3 ( bắt buộc ). GPLX còn thời hạn sử dụng.

Kinh phí : 3,610,000đ

HẠNG C LÊN D :

Gplx hạng D được điều khiển các loại xe quy định tại gplx hạng B1,B2,C, D được điều khiển xe khách từ 10 – 30 chỗ ngồi. Thời gian đào tạo 1,5 tháng.

Điều kiện : Công dân đủ 24 tuổi trở lên, đang có gplx hạng C đã đủ thời hạn 3 năm trở lên, có sức khỏe tốt, có bằng tốt nghiệp cấp 2 hoặc cấp 3 ( bắt buộc ), GPLX còn thời hạn sử dụng.

Kinh phí : 3,610,000đ

HẠNG C LÊN E :

 Gplx hạng E được điều khiển các loại xe quy định tại gplx hạng B1,B1,C,D,E được điều khiển xe khách trên 30 chỗ ngồi. Thời gian đào tạo 2,5 tháng.

Điều kiện : Công dân đủ 27 tuổi trở lên, đang có gplx hạng C đã đủ thời hạn 5 năm trở lên,có sức khỏe tốt, có bằng tốt nghiệp cấp 2 hoặc cấp 3 ( bắt buộc ), GPLX còn thời hạn sử dụng.

Kinh phí: 3.610.000đ

HẠNG D LÊN E :

Gplx hạng E được điều khiển các loại xe quy định tại gplx hạng B1,B2,C,D, E được điều khiển xe chở khách trên 30 chỗ ngồi. Thời gian đào tạo 1,5 tháng.

Điều kiện : Công dân đủ 27 tuổi trở lên, đang có gplx hạng D đủ thời hạn 3 năm trở lên, có sức khỏe tốt, có bằng tốt nghiệp cấp 2 hoặc cấp 3 ( bắt buộc ), GPLX còn thời hạn sử dụng.

Kinh phí : 3,610,000đ

HẠNG FB2 :

Gplx hạng FB2 được điều khiển các loại xe quy định tại gplx hạng B2 và được kéo rơ mooc. Thời gian đào tạo 2 tháng.

Điều kiện : Công dân đang có gplx hạng B2 , đã đủ thời hạn 1 năm trở lên, có sức khỏe tốt.

Kinh phí : 3,610,000

HẠNG FC :

Gplx hạng FC được điều khiển các loại phương tiện quy định tại gplx hạng C, FB2 và được kéo rơ mooc, ô tô đầu kéo sơ mi rơ mooc. Thời gian đào tạo 2 tháng.

Kinh phí : 2,500,000đ

HẠNG FD :

Gplx hạng FD được điều khiển các loại phương tiện quy định tại gplx hạng D và có kéo rơ mooc và các loại phương tiện quy định tại gplx hạng B1,B2,FB2,C. Thời gian đào tạo 2 tháng.

Điều kiện : Công dân đang có pglx hạng D, đã đủ thời hạn 1 năm trở lên, có sức khỏe tốt.

Kinh phí : 3,610,000đ

HẠNG FE :

Gplx hạng FE được điều khiển các loại phương tiện quy định tại gplx hạng B1,B2,C,D,E có kéo rơ mooc, đầu kép sơ mi rơ mooc, ô tô chở khách nối toa. Thời gian đào tạo 2 tháng.

Điều kiện : Công dân đang có gplx hạng E , đủ thời hạn 1 năm trở lên, có sức khỏe tôt.

Kinh phí : 3,610,000đ

 

Đặc Biệt - Hỗ trợ đăng ký học lái xe ô tô tại cơ quan / Nhà riêng

Tư vấn hỗ trợ đăng ký học lái xe : 02422415358 - 0918768686

  Địa chỉ: Văn Phòng Tiếp Nhận Hồ Sơ Học Lái xe - Trường Trung Cấp CSND

Số 4,ngõ 6, Mạc Thái Tổ, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

 

 

 

                                                                                                 


Tin khác